Tłumaczenia medyczne

Cena tłumaczenia pisemnego zależy przede wszystkim od ilości tekstu, czyli liczby tzw. stron obliczeniowych. Jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (liczbę znaków można sprawdzić w programie MS Word). Cena zależy również od formy tekstu źródłowego (pdf, doc, skan, tekst napisany odręcznie) i terminu wykonania (standardowo, ekspres, superekspres).

Tłumaczenia pisemne

Cena tłumaczenia pisemnego zależy przede wszystkim od ilości tekstu, czyli liczby tzw. stron obliczeniowych. Jedna strona obliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (liczbę znaków można sprawdzić w programie MS Word). Cena zależy również od formy tekstu źródłowego (pdf, doc, skan, tekst napisany odręcznie) i terminu wykonania (standardowo, ekspres, superekspres).

Tłumaczenia ustne konsekutywne

Jest to tłumaczenie, podczas którego tłumacz przez cały czas towarzyszy osobie, której wystąpienie tłumaczy. W trakcie prezentacji, wystąpienie jest dzielone na fragmenty, które są kolejno tłumaczone jeden po drugim. Takie tłumaczenia są rozliczane według godzin pracy tłumacza, licząc od momentu stawienia się tłumacza w miejscu pracy do chwili zakończenia wykonywania zlecenia.

Tłumaczenie symultaniczne

Jest to tłumaczenie, podczas którego tłumacz przez cały czas towarzyszy osobie, której wystąpienie tłumaczy. W trakcie prezentacji, wystąpienie jest dzielone na fragmenty, które są kolejno tłumaczone jeden po drugim. Takie tłumaczenia są rozliczane według godzin pracy tłumacza, licząc od momentu stawienia się tłumacza w miejscu pracy do chwili zakończenia wykonywania zlecenia.

Weryfikacja tłumaczeń

Weryfikacja (proofreading) ma na celu zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia, które po zakończeniu pracy tłumacza jest dodatkowo sprawdzane przez inną osobę. Koszt weryfikacji gotowego tłumaczenia również zależy od ilości stron tekstu, ale weryfikacja jest rozliczana według godzin pracy weryfikatora. Przeciętnie, w ciągu jednej godziny można dokonać weryfikacji 2-3 stron tłumaczenia, w zależności od stopnia trudności i ilości ewentualnych poprawek.

Na górę